top of page

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก (Level 2-3​ วันอาทิตย์)


เตรียมความพร้อมวิชาใหม่ "วิทยาการคำนวณ"

เตรียมความพร้อมให้เด็กๆในการเรียนวิชาใหม่ "วิทยาการคำนวณ" วิชาบังคับใหม่เริ่มปี 2561 ที่ให้ทุกโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ ป.1 - ม.6

สร้างความคุ้นเคยกับโปรแกรมที่น้องๆต้องเจอในการเรียนจริง

โดยหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Scratch ซึ่งที่ถูกพัฒนาโดยทีมงาน Media Lab MIT (Massachusetts Institute of Technology) ให้เหมาะสำหรับฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมให้กับเด็ก โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่งเสริมให้ใช้โปรแกรม Scratch ในการเรียนการสอนวิชา "วิทยาการคำนวณ"

เรียนเขียนโปรแกรมแบบสนุกสนาน สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียน

เนื้อหาการเรียนในหลักสูตรนี้เน้นความสนุก และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็ก โดยเด็กๆจะได้สนุกไปกับการสร้างสรรค์จินตนาการผ่านการออกแบบเนื้อเรื่อง ตัวการ์ตูน และอนิเมชั่นสำหรับสร้างเป็นเกมยอดนิยมเช่น Flappy Bird, Pong หรือ Pac-Man เพื่อเป้าหมายหลักคือการมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความกระตือรืนร้นในการหาความรู้เพิ่มเองได้ในอนาคต

รูปแบบการสอนในหลักสูตรนี้ ถูกออกแบบใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยประยุกต์มาจาก Gamification และ E-5 Framework ที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน โดยใช้กลไกของเกมมาสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความน่าตื่นเต้นในการเรียนรู้ ทำให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหร้บเด็ก โดยมีองค์ประกอบหลักได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย ความร่วมมือ ผลสะท้อนกลับ ซึ่งใช้ขั้นตอนการเรียนอันได้แก่ การตั้งสมมติฐาน การสังเกต การสืบค้น และการหาความสัมพันธ์ที่เชื่องโยง

สิ่งที่นักเรียนจะได้จากหลักสูตรนี้

- เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เช่น Algorithm และ Program

- สามารถเขียนโปรแกรมแบบ visual programming languageโดยใช้ Scratch

- สามารถสร้างอนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟคตามต้องการ

- สามารถเขียนโปรแกรมสำหรับสร้างเกมเองได้

- เรียนรู้การออกแบบเกม การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ การร่วมมือช่วยเหลือกัน และการสื่อสาร พร้อมทั้งนำเสนอผลงานของตัวเองได้

- ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

 

เนื้อหาการเรียน

Level 2

- Intermediate Loop and condition

- Relay Programming

- Debugging

- Data

- Flappy birds game

Level 3

- Computational Thinking

- Functions

- While loop

- Platformer game

 

เหมาะสำหรับ :

- ผู้ที่ผ่าน Level 1 มาแล้ว หรือมีพื้นฐานการ coding

- ป.5 - ม2 (ถ้ายังไม่มีพื้นฐาน GDD จะสอนปรับพื้นฐานให้ฟรี 1ครั้ง)

ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

สถานที่เรียน : GameDoubleD ชั้น3 ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลาเรียน : วันอาทิตย์ รอบเช้า09:00-12:00 / รอบบ่าย13:00-16:00

ตารางเรียน :

Level2 : เดือนมิถุนายน วันอาทิตย์ที่ 3,10,17,24 (3,800 บาท)

Level3 : เดือนกรกฎาคม วันอาทิตย์ที่ 1,8,15,22 (3,800 บาท)

Promotion พิเศษ : เรียนทั้ง 2 คอร์ส ชำระเพียง 7,000 บาท

- ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

- มีชดเชยให้ ในกรณีที่ขาดเรียน

- มีคอมพิวเตอร์ให้เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเป้ โทร ‭081-657-8181‬

LINE ID : nichaphas

บรรยากาศการเรียน - น้องๆนำเสนอเกมที่สร้างขึ้นเองให้คุณพ่อคุณแม่ทดลองเล่น


Commentaires


Category
Featured Posts
bottom of page