top of page

About

โรงเรียนสอนโค้ดดิ้งสำหรับเด็กที่สนุกที่สุด เน้นสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสำหรับเด็ก ทำให้เด็กๆรักในการเขียนโปรแกรม ฝึกการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

พวกเรามีความมุ่งหวังที่จะมอบความรู้และสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนทุกคน โดยเราอยากเด็กๆทุกคนมีความสุขกับการเรียนเขียนโค้ด เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล

"การสอนให้เด็กสนุก และภูมิใจในการเรียนรู้ คือแนวทางของเรา"...เกมดับเบิ้ลดี

ครูยอด.png

ครูยอด

ดร.นรพล ดีช่วย

มีประสบการณ์ในการสอน และพัฒนาโปรแกรมมากกว่า 15 ปี ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนด้านการพัฒนาเกม รวมถึงเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ครูรอม.jpg

ครูรอม

ศุภณัฐ จูห้อง

ครูรอมสอนUnity มีประสบการณ์ทำงานให้กับบริษัทพัฒนาเกมมากกว่า 5 ปี

ครูบอส.jpg

ครูบอส

ศุภกฤต พานิชกุล

ครูบอสสอนRoblox จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์สอนเด็กเล็กมากกว่า 3 ปี

ครูเป้.jpg

ครูเป้

นิชาภา ศานติวรางกูร

จบการศึกษา ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Master of Internet Computing จาก Edith Cowan University, WA

ครูบุ๋ม.png

ครูบุ๋ม

ภาวิกา  คำภาวงศ์

ครูบุ๋มสอนภาษาซี มีประสบการณ์เคยผ่านค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์ 

ครูเกม.png

ครูเกม

.

ครูเกมสอนคณิตศาสตร์สำหรับสอบเข้าโครงการ สอวน.คอมพิวเตอร์

bottom of page