top of page

Roblox

หลักสูตรนี้เด็กๆจะได้ฝึกทักษะทั้งด้านการเขียนโปรแกรม และออกแบบฉากในรูปแบบ 3D เพื่อสร้างเป็นเกมของตัวเองบนแพล็ตฟอร์ม Roblox โดยใช้โปรแกรม Roblox studio และภาษา Lua 

ซึ่ง Roblox เป็นแพล็ตฟอร์มเกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆ ในหลักสูตรนี้จึงเป็นการสอนสร้างเกมในแพล็ตฟอร์มที่เด็กๆคุ้นเคยดีอยู่แล้ว โดยเรามุ่งหวังที่จะมอบความรู้ให้เด็กๆเปลี่ยนจากผู้เล่นเป็นผู้สร้างเกม พร้อมกับได้เรียนรู้ทักษะการวางแผน และคิดอย่างเป็นระบบควบคู่ไปด้วยกัน

 

ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการแบ่งระบบให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเริ่มจากหลักสูตร Basic ที่ออกแบบให้เหมาะกับเด็กที่เริ่มต้นเรียนการเขียนโปรแกรม และหลักสูตร Advance ที่เหมาะกับเด็กที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแล้ว โดยหลักสูตรเน้นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่สนุก ซึ่งจะทำให้เด็กๆรักในเขียนโปรแกรม ฝึกการคิด และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนการสอนเริ่มจาก “How to Create a Game” โดยใช้เกมที่เด็กๆชอบ เพื่อสร้างแรงจูงใจ จากนั้นค่อยสอดแทรกเรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งจากประสบการณ์สอนของเราพบว่าวิธีนี้ทำให้เด็กมีความสนใจเนื้อหาในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะเรียนรู้เองด้วยความเต็มใจ 

สิ่งที่นักเรียนจะได้จากหลักสูตรนี้

- เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เช่น Algorithm และ Program 

- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lua

- สามารถใช้โปรแกรม Roblox studio

- สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมเองได้

- เรียนรู้การออกแบบเกม การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ การร่วมมือช่วยเหลือกัน และการสื่อสาร

- สามารถนำเสนอผลงานของตัวเองได้

- ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

118227104_1696711987151905_6422440151044

Basic Roblox

เนื้อหาการเรียน

- เรียนรู้การใช้ Roblox studio

- หลักการออกแบบ Gameplay และฉากประกอบ

- ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lua แบบเริ่มต้น

เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐาน Programming 

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 36 ชั่วโมง

(เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

IMG_3072.jpg

Advanced Roblox

เนื้อหาการเรียน

- เรียนรู้การใช้ Roblox studio

- หลักการออกแบบ Gameplay และฉากประกอบที่ซับซ้อนขึ้น

- ฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กำหนด

- เสริมสร้างด้าน logical thinking ด้วยการสร้างเกมที่มีความซ้บซ้อนมากขึ้น

- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lua ที่มีความซ้บซ้อนมากขึ้น

 

หมาะสำหรับ

นักเรียนที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 36 ชั่วโมง

(เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

สอบถามตารางเรียน และค่าเรียน ติดต่อครูเป้ได้เลยค่ะ ^_^

081-657-8181‬

nichaphas

Roblox

Roblox

Roblox
เกม Roblox ของน้องชิตะ
00:00
Play Video

เกม Roblox ของน้องชิตะ

ผลงานเกม Roblox ของนักเรียน Game Double D
00:00
Play Video

ผลงานเกม Roblox ของนักเรียน Game Double D

ห้องเรียน Roblox
00:00
Play Video

ห้องเรียน Roblox

เกม Roblox ของน้องนิวตัน
00:00
Play Video

เกม Roblox ของน้องนิวตัน

bottom of page