top of page

Roblox

คอร์สนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสอนเด็กๆ ในการสร้างเกมบนแพลตฟอร์ม Roblox โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคการสร้างเกมบน Roblox Studio เด็กๆจะได้ฝึกทักษะทั้งด้านการเขียนโปรแกรมภาษา Lua และออกแบบฉากในรูปแบบ 3D เพื่อสร้างเป็นเกมของตัวเองบนแพล็ตฟอร์ม Roblox 

Roblox เป็นแพล็ตฟอร์มเกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆ ในหลักสูตรนี้จึงเป็นการสอนสร้างเกมในแพล็ตฟอร์มที่เด็กๆคุ้นเคยดีอยู่แล้ว ทำให้เด็กเปลี่ยนจากผู้เล่นเป็นผู้สร้างเกม พร้อมกับได้เรียนรู้ทักษะการวางแผน และคิดอย่างเป็นระบบควบคู่ไปด้วยกัน

 

หลักสูตรมีการแบ่งระบบให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเริ่มจากหลักสูตร Basic ที่ออกแบบให้เหมาะกับเด็กที่เริ่มต้นเรียนการเขียนโปรแกรม และหลักสูตร Advance ที่เหมาะกับเด็กที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแล้ว โดยหลักสูตรเน้นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่สนุก ซึ่งจะทำให้เด็กๆรักในเขียนโปรแกรม ฝึกการคิด และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนการสอนเริ่มจาก “How to Create a Game” โดยใช้เกมที่เด็กๆชอบ เพื่อสร้างแรงจูงใจ จากนั้นค่อยสอดแทรกเรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งจากประสบการณ์สอนของเราพบว่าวิธีนี้ทำให้เด็กมีความสนใจเนื้อหาในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะเรียนรู้เองด้วยความเต็มใจ 

สิ่งที่นักเรียนจะได้จากหลักสูตรนี้

- เข้าใจพื้นฐานของ Roblox และ Roblox Studio

- เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เช่น Algorithm และ Program 

- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lua

- สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมเองได้

- เรียนรู้การออกแบบเกม การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ การร่วมมือช่วยเหลือกัน และการสื่อสาร

- สามารถนำเสนอผลงานของตัวเองได้

- ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

- การทดสอบและแก้ไขปัญหาในเกมที่สร้างขึ้น

- การเผยแพร่เกมเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นๆ ได้สนุกสนานกัน

ผลงานนักเรียน GameDoubleD ในการแข่งขันเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต

(Coding for Metaverse)

IMG_1782.HEIC

Basic Roblox

เนื้อหาการเรียน

- เรียนรู้การใช้ Roblox studio ขั้นเบื้องต้น

- หลักการออกแบบ Gameplay และฉากประกอบ

- ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lua แบบเริ่มต้น

เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐาน Programming 

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 36 ชั่วโมง

(เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง)

IMG_1581.HEIC

Advanced Roblox

เนื้อหาการเรียน

- เรียนรู้การใช้ Roblox studio ขั้นสูง

- หลักการออกแบบ Gameplay และฉากประกอบที่ซับซ้อนขึ้น

- ฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กำหนด

- เสริมสร้างด้าน logical thinking ด้วยการสร้างเกมที่มีความซ้บซ้อนมากขึ้น

- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lua ที่มีความซ้บซ้อนมากขึ้น

 

หมาะสำหรับ

นักเรียนที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 36 ชั่วโมง

(เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง)

สอบถามตารางเรียน และค่าเรียน ติดต่อครูเป้ได้เลยค่ะ ^_^

081-657-8181‬

nichaphas

Roblox

Roblox

Roblox
เขียนโปรแกรมสร้างเกม ช่วยฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะ สังเกต-ทดลอง-วิเคราะห์-ปรับแก้-ทำซ้ำ
01:59
Play Video

เขียนโปรแกรมสร้างเกม ช่วยฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะ สังเกต-ทดลอง-วิเคราะห์-ปรับแก้-ทำซ้ำ

ผลงานเกมของน้องภีม น้องเรียนคอร์ส Basic Roblox ที่ GDD สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
07:35
Play Video

ผลงานเกมของน้องภีม น้องเรียนคอร์ส Basic Roblox ที่ GDD สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

Game designer รุ่นเล็กของเรา แต่ผลงานไม่ธรรมดาจริงๆ 😊
01:37
Play Video

Game designer รุ่นเล็กของเรา แต่ผลงานไม่ธรรมดาจริงๆ 😊

เด็กๆแบ่งกลุ่มออกเกม Roblox ร่วมกัน 😊 ฝึกการทำงานเป็นทีม แบ่งปันความรู้กัน ส่งเสริมจินตนาการ
00:52
Play Video

เด็กๆแบ่งกลุ่มออกเกม Roblox ร่วมกัน 😊 ฝึกการทำงานเป็นทีม แบ่งปันความรู้กัน ส่งเสริมจินตนาการ

เด็กๆGameDoubleD แบ่งกลุ่มและช่วยกัน brainstorm สร้างเกมใน Roblox
00:47
Play Video

เด็กๆGameDoubleD แบ่งกลุ่มและช่วยกัน brainstorm สร้างเกมใน Roblox

Roblox Game Jam ของเด็กๆGameDoubleD - นำเสนอ game design & prototype
04:49
Play Video

Roblox Game Jam ของเด็กๆGameDoubleD - นำเสนอ game design & prototype

กิจกรรมประกวดสร้างเกม Roblox โดยฝึกใช้ ChatGPT ภายในเวลา 3 ชั่วโมงของเด็กๆ GameDoubleD
02:21
Play Video

กิจกรรมประกวดสร้างเกม Roblox โดยฝึกใช้ ChatGPT ภายในเวลา 3 ชั่วโมงของเด็กๆ GameDoubleD

เกม Roblox ของน้องแนตตี้ ที่ GameDoubleD
01:02
Play Video

เกม Roblox ของน้องแนตตี้ ที่ GameDoubleD

ฝึกทำ Particle effect ใน Roblox ที่ GameDoubleD
00:24
Play Video

ฝึกทำ Particle effect ใน Roblox ที่ GameDoubleD

bottom of page