top of page

โครงการโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สาขาคอมพิเตอร์

คณิตฯสำหรับสอบ สอวน.คอมฯ

ค่าเรียน

5,500 บาท

จำนวนครั้ง

เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.

เนื้อหา

เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

  1. ต้องการสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ (ม.1-5)

  2. ยังเก็บเนื้อหาไม่ครบ (ทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย)

  3. ยังไม่รู้ทฤษฎีต่างๆ และประยุกต์ความรู้ไม่ได้

รายละเอียด

  1. เรียนเนื้อหาทั้งหมดที่ออกสอบ

  2. ทำโจทย์แนวข้อสอบที่สอดคล้องกับเนื้อหา

  3. มีการสอบพร้อมจับเวลา เพื่อประเมินความพร้อมในการสอบจริง
สอนโดย

ครูเกม

ครูเกม

ครูเกมมีประสบการสอนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนที่ต้องการติวเข้มสำหรับสอบเข้าโครงการสอวน.คอมพิวเตอร์

bottom of page