top of page

Courses for Students

หลักสุตรสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (เช่นวิชาเลขและวิชาวิทยาการคำนวณ) พัฒนาทักษะทางสังคม (เช่นฝึกสมาธิและการสื่อสาร) เป็นพื้นฐานสำหรับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ทำให้ไม่กลัวเทคโนโลยีแต่กลับนำเทคโนโลยีมาสร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมา


โดยหลักสูตรเน้นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่สนุก ซึ่งจะทำให้เด็กๆรักในการค้นคว้าหาความรู้ ฝึกการคิดให้เป็น มากกว่าการท่องจำ

ขั้นตอนการสอนเริ่มจาก “How to Create a Game” โดยใช้เกมที่เด็กๆชอบ เพื่อสร้างแรงจูงใจ จากนั้นค่อยสอดแทรกเรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งจากประสบการณ์สอนของเราพบว่าวิธีนี้ทำให้เด็กมีความสนใจเนื้อหาในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะเรียนรู้เองโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ

หลักสูตรและวิธีการสอน เน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนที่มีความสนุกและมีความเป็นกันเอง โดยแบ่งระดับการสอนดังนี้

• ขั้นที่ 1 เน้นความสนุก สร้างจินตนา และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมสร้างเกมแบบง่ายๆผ่านตัวการ์ตูนที่น่ารัก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยี

• ขั้นที่ 2 เปลี่ยนจินตนาการให้เป็นรูปธรรมด้วยกระบวนการออกแบบและการปรับแต่งเกมให้มีรูปแบบการเล่นตามต้องการ 

• ขั้นที่ 3 ฝึกเขียนโค้ดที่มีความซับซ้อนระดับกลาง เพื่อปรับเปลี่ยน Gameplay ของเกมให้เป็นไปตามที่ต้องการ

• ขั้นที่ 4 เน้นฝึกกระบวนการบูรณาการความรู้ เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

เพื่อทำเกมที่ต้องใช้การประยุกต์ความรู้มากขึ้น

การทำเกมไม่ได้ทำให้เด็กยิ่งติดเกมหรือโลกโซเซียลเพิ่มขึ้น เพราะการสอนไม่ได้เน้นให้เด็กต้องเล่นเกมเก่ง แต่เราเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไปได้ตลอดชีวิต

หลังจากเรียนจบในแต่คอร์ส น้องๆจะมีเกมที่ตัวเองสร้างขึ้นได้เอง โดยใช้โปรแกรมเช่น Scratch, Unity, Visual Studio, C#

สอบถามตารางเรียน และค่าเรียน ติดต่อครูเป้ได้เลยค่ะ ^_^

081-657-8181‬

nichaphas

ตัวอย่างหลักสูตร

Basic Level I

ช่วงชั้นที่แนะนำ : ประถมศึกษา

ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร 36 ชั่วโมง เรียน 12 ครั้ง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

สนุกไปกับการสร้างสรรค์จินตนาการผ่านการออกแบบเนื้อเรื่อง ตัวการ์ตูน และอนิเมชั่น โดยฝึกใช้โปรแกรมแบบ step-by-step ที่เน้นความสนุกและพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆ

เนื้อหาการเรียน 

- จินตนาการเกมที่ตัวเองอยากจะสร้างขึ้น ผ่านการออกแบบตัวการ์ตูนและฉากที่ต้องการ

- สร้างฉากและตัวละครในโปรแกรม

- ปรับเปลี่ยนอนิเมชั่นของตัวละครในโปรแกรม 

- ออกแบบวิธีการเล่นเกมของตัวเอง และเรียนรู้วิธีการปรับ Logic ง่ายๆในโปรแกรมให้มี Gameplay เป็นไปตามที่ต้องการ

Basic Level II

ช่วงชั้นที่แนะนำ : มัธยมศึกษา

ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร 36 ชั่วโมง เรียน 12 ครั้ง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

สนุกไปกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยน Gameplay ให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ โดยการใช้ฟังก์ชั่นในโปรแกรมที่น่าตื่นเต้น ควบคู่ไปกับการสร้างความคุ้นเคยกับกระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ในการทำงาน


เนื้อหาการเรียน 

- สร้างและปรับแต่งฉากในเกม รวมทั้งการทดสอบฉากที่สร้างขึ้นกับตัวละครในเกม

- สร้างฉากที่สามารถเคลื่อนที่ได้ และการสร้าง Event ในเกม เช่นการควบคุมเปิด-ปิดประตู

- สร้างและกำหนดพฤติกรรมของ Enemy พร้อมกำหนดพลังชีวิต

- เรียนรู้การใช้โค้ดเพื่อปรับระดับความยากของเกม 

- ออกแบบวิธีการเล่นเกมของตัวเอง และปรับ Gameplay เป็นไปตามที่ต้องการ

Intermediate Level I

ช่วงชั้นที่แนะนำ : ประถมศึกษา

ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร 36 ชั่วโมง เรียน 12 ครั้ง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

สนุกไปกับการสร้างเกมและเขียนโค้ดง่ายๆพร้อมสร้างความคุ้นเคยกับ  Programming Concepts เช่น Practice Design, Testing, Iteration, Debugging โดยนักเรียนจะมีอิสระในการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยน Gameplay ของเกมให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการได้อย่างเต็มที่

- พื้นฐานการเขียนโปรแกรม และวิธีการใช้โปรแกรมเบื้องต้น

- สร้างฉากและตัวละคร การควบคุมการชนของObjectในเกม

- การควบคุมมุมกล้อง และการสร้างอนิเมชั่น 

- การสร้างInterface การใส่เสียงประกอบ และการแพ็คเกมเพื่อการดาวน์โหลด

- ออกแบบวิธีการเล่นเกมของตัวเอง และปรับ Gameplay เป็นไปตามที่ต้องการ

Intermediate Level II

ช่วงชั้นที่แนะนำ : มัธยมศึกษา

ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร 36 ชั่วโมง เรียน 12 ครั้ง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

สนุกไปกับการสร้างเกมและเขียนโค้ดอย่างต่อเนื่องจากหลักสูตร Intermediate Level I โดยใช้เกมที่เพิ่มความท้าทายในการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างสรรค์เกมที่ความซ้บซ้อนมากขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้น เช่น AR และ AI ทำให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุด

- เทคนิดการเขียนโปรแกรมขั้นสูงขึ้น ทำให้สามารถทำเกมได้หลายแนวมากขึ้น

- สร้างฉากที่มีเทคนิคและความสวยงามมากขึ้น และสร้างตัวละครที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น

- การใช้ Partical System เพื่อทำ Effect ที่สวยงามและการสร้างอนิเมชั่นให้รูปแบบที่หลากหลาย

- การเชื่อมต่อกับโปรแกรม Vuforia เพื่อทำ AR Games 

- การแพ็คเกมเพื่อใช้ในอุปกรณ์มือถือ ออกแบบและปรับ Gameplay เป็นไปตามที่ต้องการ

บรรยากาศการเรียน
ประกาศเกี่ยวกับตารางเรียน
bottom of page