top of page

Courses for Students

หลักสูตรเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ (เช่นวิชาเลขและวิชาวิทยาการคำนวณ) พัฒนาทักษะทางสังคม (เช่นฝึกสมาธิและการสื่อสาร) เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทำให้ไม่กลัวเทคโนโลยี แต่กลับนำเทคโนโลยีมาสร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมา


โดยหลักสูตรเน้นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่สนุก ซึ่งจะทำให้เด็กๆรักในการค้นคว้าหาความรู้ ฝึกการคิดให้เป็น มากกว่าการท่องจำ

ขั้นตอนการสอนเริ่มจาก “How to Create a Game” โดยใช้เกมที่เด็กๆชอบ เพื่อสร้างแรงจูงใจ จากนั้นค่อยสอดแทรกเรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งจากประสบการณ์สอนของเราพบว่าวิธีนี้ทำให้เด็กมีความสนใจเนื้อหาในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะเรียนรู้เองด้วยความเต็มใจ

หลังจากเรียนจบในแต่ครั้ง น้องๆจะสามารถสร้างเกมขึ้นได้เอง โดยใช้โปรแกรมเช่น Scratch, Micro:Bit, Unity

สิ่งที่นักเรียนจะได้จากหลักสูตรนี้

- เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เช่น Algorithm และ Program 

- สามารถเขียนโปรแกรมแบบ visual programming language โดยใช้ Scratch 

- สามารถสร้างอนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟคตามต้องการ

- สามารถเขียนโปรแกรมสำหรับสร้างเกมเองได้

- เรียนรู้การออกแบบเกม การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ การร่วมมือช่วยเหลือกัน และการสื่อสาร พร้อมทั้งนำเสนอผลงานของตัวเองได้

- ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

IMG_9715.JPG

Basic Level

เนื้อหาการเรียน

- พื้นบาน

Level 1

- Basic algorithms and programming concepts

- Sequence

- Event

- Basic loop and condition

- Maze game

 

Level 2

- Intermediate Loop and condition

- Relay Programming

- Debugging

- Data

- Flappy birds game

 

Level 3

- Computational Thinking

- Functions

- While loop

- Platformer game

เหมาะสำหรับ

นักเรียนประถมที่ยังไม่มีพื้นฐาน Programming 

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 48 ชั่วโมง

(เรียน 16 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

IMG_2747.JPG

Advanced Level

เนื้อหาการเรียน

Level 7

- ปรับเปลี่ยน Gameplay ของเกมให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการได้

 

Level 8

-  สร้างเกมที่เพิ่มความท้าทายในการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างสรรค์เกมที่ความซ้บซ้อนมากขึ้น 

 

Level 9

- เชื่อมต่อกับ hardware โดยสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์อื่นๆได้  

เหมาะสำหรับ

นักเรียนระดับประถมปลาย และมัธยมต้น

ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

หรือผ่านการเรียนคอร์ส Intermediate 

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 48 ชั่วโมง

(เรียน 16 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

IMG_1131.JPG

Intermediate Level

เนื้อหาการเรียน

Level 4

- Intermediate algorithms and programming concepts

- Functions

- Variables

- Nested loops

- Duck hunt game

 

Level 5

- Debugging

- Data

- While loops

- Functions with parameters

- Persistence

- Flappy birds game

 

Level 6

- Arithmetic operators

- Data and information

- Data types

- Real numbers and Boolean

- Shooting game

เหมาะสำหรับ

นักเรียนระดับประถมปลาย และมัธยมต้น

ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

หรือผ่านการเรียนคอร์ส Basic 

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 48 ชั่วโมง

(เรียน 16 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

IMG_2747.JPG

Advanced Level

เนื้อหาการเรียน

Level 7

- ปรับเปลี่ยน Gameplay ของเกมให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการได้

 

Level 8

-  สร้างเกมที่เพิ่มความท้าทายในการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างสรรค์เกมที่ความซ้บซ้อนมากขึ้น 

 

Level 9

- เชื่อมต่อกับ hardware โดยสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์อื่นๆได้  

เหมาะสำหรับ

นักเรียนระดับประถมปลาย และมัธยมต้น

ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

หรือผ่านการเรียนคอร์ส Intermediate 

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 48 ชั่วโมง

(เรียน 16 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

สอบถามตารางเรียน และค่าเรียน ติดต่อครูเป้ได้เลยค่ะ ^_^

081-657-8181‬

nichaphas

บรรยากาศการเรียนที่ GDD

บรรยากาศการเรียนที่ GDD

บรรยากาศการเรียนที่ GDD
เรียน coding สนุกๆ ด้วย Roblox studio
01:51
Play Video

เรียน coding สนุกๆ ด้วย Roblox studio

ช่วงทดสอบเกมกับเพื่อนๆ ก็จะสนุกแบบนี้ 😄#codingforkids
00:50
Play Video

ช่วงทดสอบเกมกับเพื่อนๆ ก็จะสนุกแบบนี้ 😄#codingforkids

Game designer รุ่นเล็กของเรา แต่ผลงานไม่ธรรมดาจริงๆ 😊
01:37
Play Video

Game designer รุ่นเล็กของเรา แต่ผลงานไม่ธรรมดาจริงๆ 😊

Roblox Game Jam ของเด็กๆGameDoubleD - นำเสนอ game design & prototype
04:49
Play Video

Roblox Game Jam ของเด็กๆGameDoubleD - นำเสนอ game design & prototype

เด็กๆGameDoubleD แบ่งกลุ่มและช่วยกัน brainstorm สร้างเกมใน Roblox
00:47
Play Video

เด็กๆGameDoubleD แบ่งกลุ่มและช่วยกัน brainstorm สร้างเกมใน Roblox

เด็กๆแบ่งกลุ่มออกเกม Roblox ร่วมกัน 😊 ฝึกการทำงานเป็นทีม แบ่งปันความรู้กัน ส่งเสริมจินตนาการ
00:52
Play Video

เด็กๆแบ่งกลุ่มออกเกม Roblox ร่วมกัน 😊 ฝึกการทำงานเป็นทีม แบ่งปันความรู้กัน ส่งเสริมจินตนาการ

กิจกรรมประกวดสร้างเกม Roblox โดยฝึกใช้ ChatGPT ภายในเวลา 3 ชั่วโมงของเด็กๆ GameDoubleD
02:21
Play Video

กิจกรรมประกวดสร้างเกม Roblox โดยฝึกใช้ ChatGPT ภายในเวลา 3 ชั่วโมงของเด็กๆ GameDoubleD

เกม Roblox ของน้องแนตตี้ ที่ GameDoubleD
01:02
Play Video

เกม Roblox ของน้องแนตตี้ ที่ GameDoubleD

ฝึกทำ Particle effect ใน Roblox ที่ GameDoubleD
00:24
Play Video

ฝึกทำ Particle effect ใน Roblox ที่ GameDoubleD

bottom of page