top of page

Courses for Students

หลักสูตรเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ (เช่นวิชาเลขและวิชาวิทยาการคำนวณ) พัฒนาทักษะทางสังคม (เช่นฝึกสมาธิและการสื่อสาร) เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทำให้ไม่กลัวเทคโนโลยี แต่กลับนำเทคโนโลยีมาสร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมา


โดยหลักสูตรเน้นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่สนุก ซึ่งจะทำให้เด็กๆรักในการค้นคว้าหาความรู้ ฝึกการคิดให้เป็น มากกว่าการท่องจำ

ขั้นตอนการสอนเริ่มจาก “How to Create a Game” โดยใช้เกมที่เด็กๆชอบ เพื่อสร้างแรงจูงใจ จากนั้นค่อยสอดแทรกเรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งจากประสบการณ์สอนของเราพบว่าวิธีนี้ทำให้เด็กมีความสนใจเนื้อหาในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะเรียนรู้เองด้วยความเต็มใจ

หลังจากเรียนจบในแต่ครั้ง น้องๆจะสามารถสร้างเกมขึ้นได้เอง โดยใช้โปรแกรมเช่น Scratch, Micro:Bit, CodeKingdom, Box.game

สิ่งที่นักเรียนจะได้จากหลักสูตรนี้

- เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เช่น Algorithm และ Program 

- สามารถเขียนโปรแกรมแบบ visual programming language 

- สามารถสร้างอนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟคตามต้องการ

- สามารถเขียนโปรแกรมสำหรับสร้างเกมเองได้

- เรียนรู้การออกแบบเกม การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ การร่วมมือช่วยเหลือกัน และการสื่อสาร

- สามารถนำเสนอผลงานของตัวเองได้

- ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

coding for kids

Basic Scratch

เนื้อหาการเรียน

- ปูพื้นฐานทักษะการคิดแบบ computational thinking

- เรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมแบบ visual programming language ด้วยโปรแกรม Scratch 

- ออกแบบตัวละครแบบ 2 มิติ

- สร้างอนิเมชั่นให้กับตัวละคร

- เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกม 2 มิติ

- ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

- เรียนรู้การเขียนโปรแกรม เช่น

- Algorithms and programming concepts

- Sequence

- Event

- Loop and condition

- Maze game

Arithmetic operators

- Functions

เหมาะสำหรับ

นักเรียนประถมที่ยังไม่มีพื้นฐาน Programming 

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 36 ชั่วโมง

(เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

IMG_4216.jpg

Micro:bit

เนื้อหาการเรียน

- เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ Micro:Bit 

- เรียนรู้เซ็นเซอร์แบบต่างๆ เซ็นเซอร์วัดแสง เซ็นเซอร์วัดความเร่ง และเซ็นเซอร์เข็มทิศ 

- เขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ เพื่อสร้างเป็นเกม

- เรียนรู้การทำงานของหุ่นยนต์ และฝึกประกอบหุ่นยนต์

- เขียนโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานตามต้องเช่น หลบสิ่งกีดขวาง เดินตามเส้นทางที่กำหนด

เหมาะสำหรับ

นักเรียนระดับประถมปลาย และมัธยมต้น

ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

หรือผ่านการเรียนคอร์ส Scratch 

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 36 ชั่วโมง

(เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

coding for kids

Advanced Scratch and 3D game

เนื้อหาการเรียน

- ฝึกความสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรมที่มีซับซ้อน

- เสริมสร้างทักษะด้าน dimensional thinking ด้วยการเขียนโปรแกรมสร้างเกมแบบ 3 มิติ

- เรียนวิธีการสร้างโมเดลในรูปแบบ 3 มิติ

- เรียนรู้การเขียนโปรแกรม เช่น

- Functions

- Variables

- Nested loops

- Data

- While loops

- Functions with parameters

- Persistence


 

เหมาะสำหรับ

นักเรียนระดับประถมปลาย และมัธยมต้น

ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

หรือผ่านการเรียนคอร์ส Basic Scratch

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 36 ชั่วโมง

(เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

34835118_1035912999898477_70801950556416

Web and Mobile game

เนื้อหาการเรียน

- เขียนโปรแกรมสำหรับ web และ smart phone

- เรียนรู้ input/output ของ smart phone

- การนำโปรแกรมไปติดตั้งใน web และ smart phone

- เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งที่มีซ้ำซ้อนมากขึ้น

- ฝึกเขียนโปรแกรมโดยใช้ programming language

- เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับ Roblox และ Minecraft

 

 

 

เหมาะสำหรับ

นักเรียนระดับประถมปลาย และมัธยมต้น

ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

หรือผ่านการเรียนคอร์ส Scratch 

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 36 ชั่วโมง

(เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

สอบถามตารางเรียน และค่าเรียน ติดต่อครูเป้ได้เลยค่ะ ^_^

081-657-8181‬

nichaphas

บรรยากาศการเรียนที่ GDD

บรรยากาศการเรียนที่ GDD

บรรยากาศการเรียนที่ GDD
เรียน coding สนุกๆ ด้วย Roblox studio
01:51
Play Video

เรียน coding สนุกๆ ด้วย Roblox studio

ช่วงทดสอบเกมกับเพื่อนๆ ก็จะสนุกแบบนี้ 😄#codingforkids
00:50
Play Video

ช่วงทดสอบเกมกับเพื่อนๆ ก็จะสนุกแบบนี้ 😄#codingforkids

Game designer รุ่นเล็กของเรา แต่ผลงานไม่ธรรมดาจริงๆ 😊
01:37
Play Video

Game designer รุ่นเล็กของเรา แต่ผลงานไม่ธรรมดาจริงๆ 😊

Roblox Game Jam ของเด็กๆGameDoubleD - นำเสนอ game design & prototype
04:49
Play Video

Roblox Game Jam ของเด็กๆGameDoubleD - นำเสนอ game design & prototype

เด็กๆGameDoubleD แบ่งกลุ่มและช่วยกัน brainstorm สร้างเกมใน Roblox
00:47
Play Video

เด็กๆGameDoubleD แบ่งกลุ่มและช่วยกัน brainstorm สร้างเกมใน Roblox

เด็กๆแบ่งกลุ่มออกเกม Roblox ร่วมกัน 😊 ฝึกการทำงานเป็นทีม แบ่งปันความรู้กัน ส่งเสริมจินตนาการ
00:52
Play Video

เด็กๆแบ่งกลุ่มออกเกม Roblox ร่วมกัน 😊 ฝึกการทำงานเป็นทีม แบ่งปันความรู้กัน ส่งเสริมจินตนาการ

กิจกรรมประกวดสร้างเกม Roblox โดยฝึกใช้ ChatGPT ภายในเวลา 3 ชั่วโมงของเด็กๆ GameDoubleD
02:21
Play Video

กิจกรรมประกวดสร้างเกม Roblox โดยฝึกใช้ ChatGPT ภายในเวลา 3 ชั่วโมงของเด็กๆ GameDoubleD

เกม Roblox ของน้องแนตตี้ ที่ GameDoubleD
01:02
Play Video

เกม Roblox ของน้องแนตตี้ ที่ GameDoubleD

ฝึกทำ Particle effect ใน Roblox ที่ GameDoubleD
00:24
Play Video

ฝึกทำ Particle effect ใน Roblox ที่ GameDoubleD

bottom of page