top of page

คอร์สเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก (Intermediate)


เตรียมความพร้อมวิชาใหม่ "วิทยาการคำนวณ"

เตรียมความพร้อมให้เด็กๆในการเรียนวิชาใหม่ "วิทยาการคำนวณ" วิชาบังคับใหม่เริ่มปี 2561 ที่ให้ทุกโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ ป.1 - ม.6

เสริมสร้างทักษะด้าน dimensional thinking ด้วยโปรแกรมสร้างเกมแบบ 3 มิติ

นอกจากการพัฒนาเกมในรูป 2 มิติแล้ว หลักสูตรนี้จะใช้โปรแกรม code.game ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้ในการสร้างโมเดลในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งช่วยฝึกทั้งด้านการความสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรมที่มีซับซ้อนมากขึ้น สร้างแรงบัลดาลใจด้าน engineering และ architecture

ต่อยอดสู่การเขียนโปรแกรมลงบนบอร์ด micro:bit

นอกจากการเขียนโปรแกรมเกมแล้ว ในหลักสูตรนี้ เด็กๆยังได้ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ Micro Bit ซึ่งมีเซ็นเซอร์สำหรับการเรียนรู้ เช่น เซ็นเซอร์วัดแสง เซ็นเซอร์วัดความเร่ง และเซ็นเซอร์เข็มทิศ โดยที่เด็กๆสามารถนำ Micro Bit ไปพัฒนาให้เป็นของเล่นหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ตามต้องการ

เรียนเขียนโปรแกรมแบบสนุกสนาน สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียน

เนื้อหาการเรียนในหลักสูตรนี้เน้นความสนุก และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็ก โดยเด็กๆจะได้สนุกไปกับการสร้างสรรค์จินตนาการผ่านการออกแบบเนื้อเรื่อง ตัวการ์ตูน และอนิเมชั่นสำหรับสร้างเป็นเกมยอดนิยมเช่น Flappy Bird, Pong หรือ Pac-Man เพื่อเป้าหมายหลักคือการมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความกระตือรืนร้นในการหาความรู้เพิ่มเองได้ในอนาคต

สิ่งที่นักเรียนจะได้จากหลักสูตรนี้

- เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เช่น Algorithm และ Program

- สามารถเขียนโปรแกรมแบบ visual programming languageโดยใช้ Scratch และ Code.game

- สามารถสร้างอนิเมชั่น และโมเดลตามต้องการ

- สามารถเขียนโปรแกรมสำหรับสร้างเกมเองได้

- สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับบอร์ดเพื่อการเรียนรู้

- เรียนรู้การออกแบบเกม การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ การร่วมมือช่วยเหลือกัน และการสื่อสาร พร้อมทั้งนำเสนอผลงานของตัวเองได้

- ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

 

เนื้อหาการเรียน (Intermediate)

Level 4

- Intermediate algorithms and programming concepts

- Functions

- Variables

- Nested loops

- Duck hunt game

Level 5

- Debugging

- Data

- While loops

- Functions with parameters

- Persistence

- Flappy birds game

Level 6

- Arithmetic operators

- Data and information

- Data types

- Real numbers and Boolean

- Micro:bit

 

เหมาะสำหรับ : นักเรียนระดับประถมปลาย และมัธยมต้น ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม หรือผ่านการเรียนคอร์ส Basic

ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

สถานที่เรียน : GameDoubleD ชั้น3 ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตารางเรียน :

Level4 : 3,800 บาท

Level5 : 3,800 บาท

Level6 : 3,800 บาท

Promotion พิเศษ : เรียนทั้ง 3 คอร์ส ชำระเพียง 10,000 บาท

- ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

- มีชดเชยให้ ในกรณีที่ขาดเรียน

- มีคอมพิวเตอร์ให้เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเป้ โทร ‭081-657-8181‬

LINE ID : nichaphas


Category
Featured Posts
bottom of page