top of page

โครงการโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สาขาคอมพิเตอร์

ภาษาซี สำหรับสอบท้ายค่าย 1 สอวน.คอมฯ

ค่าเรียน

10,000 บาท

จำนวนครั้ง

เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.

เนื้อหา

ภาษาซี สำหรับสอบท้ายค่าย 1 สอวน.คอมพิวเตอร์ สอนสด กลุ่มเล็ก เน้นฝึกโจทย์ท้ายค่าย

 

บรรยากาศห้องเรียนสอนโดย

ครูบุ๋มและครูรอม

ครูบุ๋มและครูรอม

ทีมคุณครูเป็นรุ่นพี่ที่ผ่านการเข้าค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์สอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กๆมาหลายรุ่น

bottom of page